Дървени прозорци и капаци / галерия Wooden Shutters

Капаци тип "жалузи"

image-1

Изработваме трите вида най-ползвани дървени дървени капаци, а именно: 
а/ жалузи; 
б/ нут и перо; 
в/ таблени и/или комбинация от тях. 
Те се изработват от следните видове слепени профили: 
1. Бял бор; 
2. Меранти; 
3. Дъб 
Капаците се изработват с италиански машини и технология и отговарят изцяло на европейските изисквания за модел, качество и надежност.